در حال بارگذاری ...
 • صاحب امتیاز: انجمن هنرهای نمایشی ایران

   

  مدیر مسوول: شهرام کرمی

   

  سردبیر: علی اکبر عبدالعلی زاده

   

  دبیر تحریریه : خشایار پروانه 

   

  دبیر عکس: رضا معطریان

   

  دبیربخش خبر : عباس عبدالعلی زاده 

   

  برگردان به انگلیسی : ارغوان اشتری

   

   درگاه های استانی : میترا رضایی

   

  امور فنی : مسعود شامی

   

  تحریریه: حسین سینجلی ،مریم فلاح ، احمد محمد اسماعیلی ،بهروز فائقیان ، علی رحیمی،احمد عظیمی، احمد رضا حجار زاده ،فرنوش ارس خانی 

   

  گروه نقد: رضا آشفته ، مسعود موسوی ، عباس عبدالعلی زاده ، سید علی تدین صدوقی

   

  گروه عکس : سیامک زمردی مطلق ، کاوه کرمی ، رئوفه رستمی

   

   

  تماس با تحریریه : 66765653  دورنگار: 66765805 

  نشانی الکترونیکی: irantheater@iran.ir

  اینستا گرام : theater.ir