در حال بارگذاری ...
 • صاحب امتیاز: انجمن هنرهای نمایشی ایران

   

  مدیر مسوول: مهدی شفیعی

   

  سردبیر: علی اکبر عبدالعلی زاده

   

  دبیر تحریریه : خشایار پروانه 

   

  دبیر عکس: رضا معطریان

  گروه عکس : سیامک زمردی مطلق ، کاوه کرمی ، رئوفه رستمی ، پریسا خسرو شاهین 
   

  دبیر درگاه های استانی : میترا رضایی

   

  تحریریه: حسین سینجلی ، احمد محمد اسماعیلی ، نگار حسینی ، پیمان شیخی ، علی شمس ،احمد عظیمی، احمد رضا حجار زاده ،فرنوش ارس خانی 

   

  برگردان به انگلیسی : منور خلج

   

  گروه نقد: حسن پارسایی ، رضا آشفته ، مسعود موسوی ، عباس عبدالعلی زاده ، سید علی تدین صدوقی، بهنام حبیبی

   

   

  تماس با تحریریه : 66765653  دورنگار: 66765805 

  نشانی الکترونیکی: irantheater@iran.ir

  کانال تلگرام : irantheater@

  اینستا گرام : theater.ir