در حال بارگذاری ...
 • نگاهی به نمایش «گفتگوی شبانه» به کارگردانی راحله شمس آبادی

  لطفا از سرقت ترازوی عدالت اجتناب کنید، پیگرد قانونی دارد

  ایران تئاتر، کیارش وفایی: جهان پیرامون که انسان‌ها به نوعی آن را بنابر خواسته‌ها و داشته‌های خود اداره می‌کنند مالامال از عناصری است که گاهی هم راستا با عقایدشان و گاهی خلاف آن شکل می‌گیرد. حال ضرورت این کارکرد در دنیای امروز برگرفته از نکاتی است که در آن مفاهیم فلسفی، درونی و روانشناسی عیاری مشخص دارند. عیانی که بی هیچ تردیدی موضع بروز روابطی با ضابطه‌های معین است.

  لزوم ایجاد ارتباط بین انسان‌ها با در نظر گرفتن این موضوع که آنها موجوداتی با خاصیت اجتماعی هستند دارای قوانین و لازمه‌هایی است که می‌تواند شرایط را بر اساس داشته‌هایی در حالتی متغیر نگاه دارد. حال این کارکرد نه تنها به پیرامون و شرایط آنها وابسته است، بلکه تا اندازه‌ای داشته‌های درونی هر انسان را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. لذا با توجه به این رویکرد باید اذعان داشت که جامعه بشری نیازهای خود را به طور موازی بین خصوصیات درونی و بیرونی به نوعی تقسیم می‌کنند که همه چیز مطابق نیازهای روزمره بشر و یا خواسته‌های طولانی مدت آنها رقم زده شود. اما در این میان عناصر خیر و شر که از درون به بیرون نمایان می‌شوند گاهی این امیال را دچار دگردیسی می‌کنند تا این نظم خواسته و یا ناخواسته به مسیری دیگر هدایت شود. البته پیش آمدن این موضوع سبب شکل گیری وقایعی می‌شود که در آن جنگ و صلح، خشونت و سایر عناصر بیرونی به وضوح پیش روی انسان‌ها قرار بگیرد. حال باتوجه به این کارکرد اهمیت عناصر فلسفی و البته روانشناسانه بیش از پیش احساس خواهد شد، زیرا بروز داشته‌ها و نداشته‌های بشری از این دو مقوله سرچشمه می‌گیرند. بنابراین در دنیای نویسندگان، کارگردان‌ها، تئوریسن‌های مجامع سیاسی، اقتصادی و با تاکید اجتماعی این لزوم پیش می‌آید که باید در مقام یک انسان رو در روی بی‌عدالتی ایستادگی کرد تا ضربان نبض جهان در روزگاری به ثبات و ریتم مشخص برسد. لذا با اشاره به این موارد باید گفت رعایت اصولی که بشریت را به آرامش می‌رساند جزو دلایلی است که هرگز نباید از آن پرهیز کرد و به فراموشی سپرد.

  نمایش «گفتگوی شبانه» با تاسی از مواردی که به آن اشاره شد کوشیده است تا بر اساس روایتی از انسان و شرایط موجود در ساختار اصلی نکاتی مهم را جهت یادآوری بیان کند. نکاتی که در آن کالبد انسانی بر اساس باورها و دیدگاه‌های متفاوت اجتماعی شرح داده می‌شود تا جهان اثر بتواند در ازای طرح مسئله‌، راهکاری را برای ضرورت جبران مافات به تصویر بکشد. حال این تمهید در ابتدا از سوی نویسنده اثر یعنی فردریش درونمات الگو گرفته شده است، زیرا که این نویسنده بی‌شک جزو نویسندگانی است که لازمه و مواد اصلی متون خود را از درون جامعه و اتفاق‌های آن به دست آورده تا عناصر موجود آثارش شکل و ظاهری واقع‌گرا داشته باشند. حال تبعیت این نمایش از دیدگاه نویسنده باعث شده است تا جهان اثر بیشتر از آنکه تحت تاثیر تخیل و یا واقع‌گرایی محض قرار بگیرد در مرزی مابین آنها متولد شود. جهانی که در آن به هزارتویی اشاره می‌شود که انسان امروزی گرفتار بی‌عدالتی‌های شده و از آن گریزی ندارد. حال جهان متن بر این اساس با ساختاری که متشکل از روابط انسانی است به محتوا خود غنایی بخشیده تا بتواند پیام و هدف خود را به مخاطب منتقل کند. در واقع در این اثر که روی صحنه آمده است لحظات سرشار از نقد اجتماعی و اصلاح اجباری افراد جامعه که شرایط موجود خواستار آن است نمایش داده می‌شود. لذا در مقابل استفاده از این کارکرد طبیعی است که در جهان اثر، روایت جایگاهی مشخص برای خود داشته باشد. زیرا الزامات یک جامعه نمی‌تواند تنها قصه‌ای برای شنیدن را بازگو کند. بنابراین تمهیدات کارگردان اثر به سویی هدایت شده است تا با داشتن دو شخصیت که دو قطب مخالف یکدیگر هستند به بیان محتوایی بپردازد که مجال تشخیص و نتیجه گیری را از طریق شیوه اجرایی خود برای مخاطب فراهم آورد.

  لذا این رویکرد سبب شده است تا در ابتدا شخصیت‌ها از باورها، خواسته‌ها، نداشته‌ها و سایر مسائل درونی خود حرف به میان آورند تا دلیل تمایزهای وجودی بر اساس استدلال‌های درونیشان همچون مقوله‌های تخیل و واقع‌گرایی مرزی مشخص داشته باشند. در واقع جهان این نمایش کوشیده است تا با ایجاد مقوله سیال ذهن به نوعی شخصیت‌های خود را در حالتی معلق نگاه دارد تا آنها به راحتی بتوانند خیال و واقعیت را تجربه کرده و در نبردی برابر رو در روی یکدیگر فریاد بزنند و حق طلبی کنند. لذا این تاکید اجتماعی از سوی نویسنده و تمهید فضاسازی از سوی کارگردان توانسته فضایی را برای مخاطب بازسازی کند که بر اساس محتوایی امروزی هر کدام از ما شاهد آن هستیم. حال در مبحث شخصیت‌ پردازی طراحی دقیقی صورت گرفته است، زیرا شخصیت‌ها بنابر کنش‌ها و واکنش‌های به اندازه معینی برون ریزی می‌کنند به طوری که مرز مشخص بین آنها خطی پُر رنگ در برابر دید مخاطب است. البته باید یادآور شد که سیال ذهن به کار رفته در این نمایش باعث شده است که فضای متوهم شخصیت نویسنده در برابر شخصیت قاتل شرایطی را طراحی کند تا ثمرات این کارکرد برای باورپذیری مخاطب ایجاد شود. زیرا هدف تولید یک نمایش در ابتدا به قصد باورپذیرشدن ذهن مخاطب رخ می‌دهد و نه چیز دیگری.

  حال تاثیرات محتوا و دستاوردهایی که کارگردان اثر از آن دیدگاهی را کسب کرده سبب شده است تا در طراحی‌ عناصر فضای نمایش تاثیرات قابل ملاحظه‌ای شکل بگیرد. تاثیراتی که در آن شخصیت‌های اثر جهانی فراتر از باور خود را بر اساس سیال ذهنی که برایشان ایجاد شده است را می‌بینند. در واقع طراحی صحنه، لباس، نور و موسیقی بنابر ضرورت خواسته‌های دراماتیک متن صورت گرفته تا همه چیز در حالی که مرز مشخص دارند برای درک مخاطب قابل پذیرش باشند. حال در این میان میزانسن‌های طراحی شده بسیار حالتی بیرونی دارند تا شرایط و موقعیت‌های جهان اثر به همان شعار مبارزه در برابر بی‌عدالتی تاکید داشته باشد. البته طراحی حرکت‌های وضعی شخصیت‌ها از نگاهی دیگر با ضوابطی که خواستگاه کارگردانی در پیام نمایش معین کرده نظم گرفته است تا دلیل رویکرد اجتماعی این اثر مجالی برای دفاعیه‌ای برای بازگو کردن آنها را داشته باشد.

   
  مطالب مرتبط

  نگاهی به نمایش «شهر تنهایی من» به کارگردانی حسن عسگری

پنهان کاری و تاوان دادن دو گزینه محرک فراموش شدن هستند
  نگاهی به نمایش «شهر تنهایی من» به کارگردانی حسن عسگری

  پنهان کاری و تاوان دادن دو گزینه محرک فراموش شدن هستند

  ایران تئاتر، کیارش وفایی: شرایط فردی و جمعی در هر زمانی بعنوان یکی از کارکردهای مهم برای انسان‌ها تلقی می‌شود که در لحظه آنها کنش و واکنش‌های متفاوتی را از خود بروز می‌دهند. حال این موضوع در بستر اجتماع و رویارویی افراد با یکدیگر متفاوت و حتی متمایز است به شکلی که باور درون ...

  |

  گفت‌وگوی ایران تئاتر با حسن عسگری کارگردان و بازیگر نمایش «شهر تنهایی من»

جهان رازآلود امروز، تحت تاثیر اشک‌ها و لبخندهای یک انسان مدرن است
  گفت‌وگوی ایران تئاتر با حسن عسگری کارگردان و بازیگر نمایش «شهر تنهایی من»

  جهان رازآلود امروز، تحت تاثیر اشک‌ها و لبخندهای یک انسان مدرن است

  ایران تئاتر: جامعه و مسائل پیرامون آن را می‌توان دراماتیک، هزارتو و مالامال از اتفاق‌هایی است که جاومع بشری را دچار خود کرده است. حال در این میان روابط بین انسان‌ها بعنوان محرک‌های هدایت شده در این مسائل جای می‌گیرند که هر کدام سعی در پنهان و یا افشا کردن رازهایی دارند که ...

  |

  نگاهی به نمایش «شب بخیر مادر» به کارگردانی ملیکا رضی و پیمان یاقوتی

درک درونی، تاوان متقابل یک تجربه طولانی مدت از شرایط موجود است
  نگاهی به نمایش «شب بخیر مادر» به کارگردانی ملیکا رضی و پیمان یاقوتی

  درک درونی، تاوان متقابل یک تجربه طولانی مدت از شرایط موجود است

  ایران تئاتر، کیارش وفایی: گاهی برای پیشرفت و درک شرایط باید از اصولی پیروی و آن را جهت آگاهی در مسیری مشخص هدایت کرد. آثار مهم و قابل توجه در هر گونه‌ای حرف‌های زیادی برای خود دارند. حال اهمیت آنها در زمانی افزوده می‌شود که آن آثار بتوانند به شکلی چند وجهی ذوق مخاطب را ترغیب به ...

  |

  گفت‌وگوی ایران تئاتر با ملیکا رضی از کارگردانان نمایش «شب بخیر مادر»

علاقه زیادی به ساختارشکنی دارم
  گفت‌وگوی ایران تئاتر با ملیکا رضی از کارگردانان نمایش «شب بخیر مادر»

  علاقه زیادی به ساختارشکنی دارم

  ایران تئاتر: اهمیت آنکه در جهان نمایش به آثاری مهم توجه شود یک خواسته اصولی و لازم است. زیرا ساختار درست و قابل توجه چنین آثاری است که به هنرمندان این عرصه در زمان اکنون این اجازه را می‌دهد که خود را محک زده و حتی با نگاهی نو نمونه‌ای از آن آثار را تولید کنند.

  |

  گفت‌وگوی ایران تئاتر با محسن قصری از کارگردانان و بازیگر نمایش «کانفیدنشیال»

در جهان غیر مادی پرواز تنها با بال چپ ممکن نیست
  گفت‌وگوی ایران تئاتر با محسن قصری از کارگردانان و بازیگر نمایش «کانفیدنشیال»

  در جهان غیر مادی پرواز تنها با بال چپ ممکن نیست

  ایران تئاتر: هویت دنیای مدرن و جوامع بشری که هر لحظه بنابر خواسته‌هایشان تغییر دارد ایجاب می‌کند که باید با دقت بیشتری جهان پیرامون و انسان‌ها از هر نظر مورد بررسی قرار داد. البته در این زمان آنچه که بیشتر مورد توجه قرار دارد موقعیت‌ها و جایگاهی است که انسان به خود اختصاص ...

  |

  نگاهی به نمایش «کانفیدنشیال» به کارگردانی سپیده گل تراش‌نژاد و محسن قصری

همیشه رمزآلود بودن ملاک ابهام و غریبه بودن نیست
  نگاهی به نمایش «کانفیدنشیال» به کارگردانی سپیده گل تراش‌نژاد و محسن قصری

  همیشه رمزآلود بودن ملاک ابهام و غریبه بودن نیست

  ایران تئاتر، کیارش وفایی: رمزآلود بودن جهان هستی این اجازه را به انسان می‌دهد که خود را برای کشفی بی‌انتها آماده کرده و جهت تشریح آن به مناظره‌ای در مقابل سایرین بنشیند تا حرف خود را به اثبات برساند. حال در این مجال گاهی خلق و خوی آدمی این مسیر را در ازای تصمیمی به ناکجا آباد و ...

  |

  گفت‌وگوی ایران تئاتر با عادل عزیزنژاد کارگردان نمایش «بچه خور»

لطفا جهت مشاهده جزئیات، ذره‌بین را ابتدا به سمت خود بگیرید
  گفت‌وگوی ایران تئاتر با عادل عزیزنژاد کارگردان نمایش «بچه خور»

  لطفا جهت مشاهده جزئیات، ذره‌بین را ابتدا به سمت خود بگیرید

  ایران تئاتر: لزوم ارتباط بین انسان‌ها بی‌شک یکی از کنش‌های قابل تامل و مهم است که از جز به کل آن تحت تاثیر اتفاق‌های بی‌شماری در تاریخ و اجتماع رقم خورده است. اهمیت رویارویی هر یک از افراد جامعه با یکدیگر موقعیتی است که نه تنها در جهان نمایش بلکه در جهان واقعی نیز تحلیلی ...

  |

  نگاهی به نمایش «بچه خور» به کارگردانی عادل عزیزنژاد

ارزش‌های قراردادی معنای یک ضد ارزش دائمی می‌دهد
  نگاهی به نمایش «بچه خور» به کارگردانی عادل عزیزنژاد

  ارزش‌های قراردادی معنای یک ضد ارزش دائمی می‌دهد

  ایران تئاتر، کیارش وفایی: جهان هستی و در کنار آن جهان انسان‌ها از هر نظر نسبت به گذشته خود در زمان حال وضعیتی متغیر دارند. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که شرایط با فضایی یکنواخت پیش برود. حال این خصیصه در زمان اکنون و بین انسان‌ها نیز جریان دارد که آنها سعی در تغییر روزانه ...

  |

  گفت‌وگوی ایران تئاتر با داود اسدالهی کارگردان نمایش «راز پنهان»

شخصیت سیاوش شاه بیت شاهنامه است
  گفت‌وگوی ایران تئاتر با داود اسدالهی کارگردان نمایش «راز پنهان»

  شخصیت سیاوش شاه بیت شاهنامه است

  ایران تئاتر: اهمیت نگهداری از فرهنگ، آیین و سنت‌ها جزو مواردی است که باید به آن نگاه ویژه و قابل توجه‌ای داشت. زیرا این لازمه‌ها سبب خواهند شد که در سراسر این جهان داشته‌ها و فرهنگ هر کشوری به سایرین معرفی شود. لذا هنرمندان کشورمان باید بکوشند تا این امر لازم را به تصویر، ...

  |

  نگاهی به نمایش «راز پنهان» به کارگردانی داود اسدالهی

من سیاوش هستم فرزند برومند پهلوان کیکاووس
  نگاهی به نمایش «راز پنهان» به کارگردانی داود اسدالهی

  من سیاوش هستم فرزند برومند پهلوان کیکاووس

  ایران تئاتر، کیارش وفایی: جوامع بشری در طول حیات خود تلاش دارند تا با داشته‌های خود بهترین‌ها را از سوی خود به سایرین ارائه بدهند. حال این موضوع به فرهنگ و هنر نیز تا اندازه‌ای مربوط می‌شود. راهکاری که از طریق آن می‌توانیم ادعای آن را داشته باشیم که کشورمان با چه سابقه ...

  |

  نظرات کاربران